Welcome to our homepage

PanNature is a Vietnamese not-for-profit organization dedicated to protecting and conserving diversity of life and improving human well-being in Vietnam by seeking, promoting and implementing feasible, nature-friendly solutions to important environmental problems and sustainable development issues.

PanNature sets five primary goals for its efforts as follows:

  • Promoting good governance of natural resources
  • Raising public awareness
  • Fostering participation and transparency of public policies
  • Widening our reach and impacts
  • Strengthening organizational capacity

Đăng ký tham dự Diễn đàn các tổ chức xã hội và nhân dân ASEAN (ACSC/APF) 2020

👉Chủ đề: Nhân dân Đông Nam Á đoàn kết vì một cộng đồng hòa nhập, gắn kết và có trách nhiệm
👉Hình thức: Kết hợp trực tuyến (với khu vực) và trực tiếp (tại Việt Nam ở địa chỉ Trung tâm Phụ nữ và PT 20 Thụy Khuê, Tây Hồ)
👉Thời gian: 05-07/11/2020
👉Các chuyên đề (Không gian Hội tụ - Convergence Spaces): (1) Hòa bình và An ninh; (2) Quyền Con người và Tiếp cận Công lý, (3) Bền vững Sinh thái; (4) Lao động và Di cư; (5) Chủ nghĩa khu vực thay thế; (6) Nền kinh tế chuyển đổi và đoàn kết; (7) Thương mại, Đầu tư và Quyền lực Doanh nghiệp; (8) Cuộc sống và phẩm giá ; (9) Văn hóa và Nghệ thuật; (10) Đổi mới, Công nghệ mới và mới nổi, Quyền kỹ thuật số; (11) Phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo.
👉Mời quý vị đăng ký tham dự tại apf2020.org.vn/registration để tiếp tục nhận các hướng dẫn từ BTC về nội dung chương trình chi tiết và cách thức tham gia.
---------------------------
Diễn đàn các tổ chức xã hội và nhân dân ASEAN (ACSC/APF, là nơi gắn kết các tổ chức xã hội dân sự (CSO) ở Đông Nam Á, có nhiệm vụ đại diện và tăng cường tiếng nói của người dân ASEAN đặc biệt là từ các nhóm yếu thế nhằm thúc đẩy các quốc gia thành viên và các cơ chế ASEAN phát triển dựa trên sự tôn trọng, sự liêm chính, phát triển chung và tăng cường tinh thần đoàn kết của nhân dân. Diễn đàn tập trung vào cam kết của ASEAN đối với người dân, áp dụng các nguyên tắc về quyền con người, dân chủ, bình đẳng và phát triển. Diễn đàn được tổ chức luân phiên tại quốc gia giữ vai trò chủ tịch ASEAN hàng năm. 👉
... See MoreSee Less

View on Facebook
People and Nature Reconciliation | Office: 24 H2, Khu do thi moi Yen Hoa
Yen Hoa quarter, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Phone: ++8424 3556-4001 | Fax: ++8424 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn