Welcome to our homepage

PanNature is a Vietnamese not-for-profit organization dedicated to protecting and conserving diversity of life and improving human well-being in Vietnam by seeking, promoting and implementing feasible, nature-friendly solutions to important environmental problems and sustainable development issues.

PanNature sets five primary goals for its efforts as follows:

  • Promoting good governance of natural resources
  • Raising public awareness
  • Fostering participation and transparency of public policies
  • Widening our reach and impacts
  • Strengthening organizational capacity

On Facebook:

12 hours ago

People and Nature Reconciliation

Tiến trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu (NAP) và sự tham gia của các bên liên quan vào tiến trình này đã được cập nhật, chia sẻ và thảo luận tại Tọa đàm "Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hướng đến Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu (NAP AG)" đã diễn ra vào sáng 24/5, tại Hà Nội.

Tại tọa đàm, bà Lê Hoàng Anh, chuyên viên Vụ KHCN&MT (Bộ NN&PTNT), trình bày về việc xây dựng Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH (NAP) và nghe ý kiến, đóng góp của các tổ chức Mạng lưới VNGO&CC trong tiến trình hướng tới xây dựng và triển hai NAP, NAP - AG.

Nhân dịp này Trung tâm #SRD, đơn vị tổ chức sự kiện, cũng công bố và phát tài liệu về Bộ tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá mô hình thích ứng với #BĐKH do SRD xây dựng và áp dụng đánh giá cho 32 mô hình trên cả nước.

Ông Nguyễn Đức Tố Lưu là đại diện #PanNature tham dự hội thảo.

#biendoikhihau #NAP #NAP-AG #VNGO&CC
... See MoreSee Less

View on Facebook
People and Nature Reconciliation | Office: 24 H2, Khu do thi moi Yen Hoa
Yen Hoa quarter, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Phone: ++8424 3556-4001 | Fax: ++8424 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn