Welcome to our homepage

PanNature is a Vietnamese not-for-profit organization dedicated to protecting and conserving diversity of life and improving human well-being in Vietnam by seeking, promoting and implementing feasible, nature-friendly solutions to important environmental problems and sustainable development issues.

During the period of 2011 – 2015, PanNature sets five primary goals for its efforts as follows:

  • Promoting good governance of natural resources
  • Raising public awareness
  • Fostering participation and transparency of public policies
  • Widening our reach and impacts
  • Strengthening organizational capacity

On Facebook:

Trong 2 ngày 22 và 23 /2, tại Luang Prangbang (Lào), Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) tổ chức Diễn đàn các bên lên quan khu vực về việc tham vấn dự án thủy điện Pak Beng và Nghiên cứu của Hội đồng MRC (Counsil Study).

Tham dự diễn đàn có hơn 100 đại diện đến từ MRC, các ủy ban sông Mekong trong khu vực, các đối tác phát triển, các tổ chức xã hội dân sự, các viện nghiên cứu cùng các cơ quan báo chí. Đại diện các tổ chức xã hội của Việt Nam gồm Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) cũng tham dự diễn đàn và gửi kiến nghị lên MRC.

Tại diễn đàn, các bên cùng thảo luận, đánh giá về nghiên cứu tác động của các dự án thủy điện để làm cơ sở đối chiếu với dự án thủy điện Pak Beng; tập trung thảo luận sâu về dự án này theo các khía cạnh an toàn đập, phù sa/trầm tích, thủy văn, tác động kinh tế-xã hội và môi trường, tác động lũy tích xuyên biên giới.

Ngoài ra, diễn đàn cũng nhìn nhận lại việc thực hiện quá trình tham vấn PNPCA của các dự án Xayaboury và Don Sahong để rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc tham vấn thủy điện Pak Beng. Đại diện các tổ chức xã hội của Việt Nam đóng góp nhiều ý kiến tại diễn đàn về việc các dự án phải tính tác động lũy tích của cả chuỗi dự án thủy điện dòng chính tới hạ nguồn, coi trọng đúng mức hơn nữa sự đóng góp của các CSO/NGO vào quá trình tham vấn…

Ngày 24/2, các đại biểu tham quan thực địa tại đập thủy điện Xayaboury. Diễn đàn các bên liên quan tham vấn về đập Pak Beng lần thứ 2 sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay.

(Hình ảnh sẽ được tiếp tục cập nhật)
... See MoreSee Less

View on Facebook

Hội thảo “Đầu tư nông nghiệp của Việt Nam tại Campuchia và Lào: Lợi ích, Tác động và Thách thức" - Phần 2 ... See MoreSee Less

View on Facebook

Hội thảo “Đầu tư nông nghiệp của Việt Nam tại Campuchia và Lào: Lợi ích, Tác động và Thách thức" - Bài trình bày của ông Phạm Quang Tú (Oxfam) với nội dung: Đầu tư nông nghiệp của Việt Nam tại Campuchia và Lào: Lợi ích, Tác động và Thách thức ... See MoreSee Less

View on Facebook
People and Nature Reconciliation | Office: 24 H2, Khu do thi moi Yen Hoa
Yen Hoa quarter, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Phone: ++844 3556-4001 | Fax: ++844 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn