Welcome to our homepage

PanNature is a Vietnamese not-for-profit organization dedicated to protecting and conserving diversity of life and improving human well-being in Vietnam by seeking, promoting and implementing feasible, nature-friendly solutions to important environmental problems and sustainable development issues.

PanNature sets five primary goals for its efforts as follows:

  • Promoting good governance of natural resources
  • Raising public awareness
  • Fostering participation and transparency of public policies
  • Widening our reach and impacts
  • Strengthening organizational capacity

On Facebook:

Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 3 năm 2019, PanNature, RECOFTC và WWF Việt Nam đã phối hợp tổ chức hội thảo “Phát triển khung giám sát quản trị cảnh quan rừng có sự tham gia”. Đây là hội thảo kỹ thuật lần 2 thuộc dự án “Tăng cường vai trò của các bên liên quan ngoài nhà nước trong quản trị rừng khu vực Mê Kông” do Liên Minh Châu Âu tài trợ thực hiện tại 5 nước: Thái Lan, Lào, Campuhia, Myanmar và Việt Nam từ 2017 đến 2021.

Tham gia hội thảo có hơn 20 cán bộ đến từ các đơn vị kiểm lâm, chủ rừng (ban quản lý rừng và công ty lâm nghiệp, quỹ bảo vệ rừng ở Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế, trường đại học và các tổ chức xã hội. Trong hội thảo, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến hoàn thiện khung giám sát quản trị cảnh quan rừng với trên 50 chỉ số để giám sát đánh giá các nguyên tắc quản trị rừng tốt mà cuộc hội thảo lần 1 đã xác định, gồm: (i) sự tham gia đầy đủ và hiệu quả; (ii) công bằng và bình đẳng; và (iii) đáp ứng nguồn lực và điều kiện thực hiện.

Khung giám sát quản trị rừng sẽ được dự án V4MF hoàn thiện và dự kiến sẽ được thí điểm triển khai tại địa bàn dự án từ nửa cuối năm 2019 đến năm 2021.
... See MoreSee Less

View on Facebook
People and Nature Reconciliation | Office: 24 H2, Khu do thi moi Yen Hoa
Yen Hoa quarter, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Phone: ++8424 3556-4001 | Fax: ++8424 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn