Welcome to our homepage

PanNature is a Vietnamese not-for-profit organization dedicated to protecting and conserving diversity of life and improving human well-being in Vietnam by seeking, promoting and implementing feasible, nature-friendly solutions to important environmental problems and sustainable development issues.

PanNature sets five primary goals for its efforts as follows:

  • Promoting good governance of natural resources
  • Raising public awareness
  • Fostering participation and transparency of public policies
  • Widening our reach and impacts
  • Strengthening organizational capacity

On Facebook:

Báo cáo dưới đây cung cấp các số liệu, nhận xét, đánh giá về thực trạng thực hiện thí điểm chi trả DVMTR đối với 15 cơ sở (03 cơ sở ở huyện Bát Xát, 12 cơ sở ở huyện Sa Pa) và 02 đơn vị (UBND xã Bản Khoang và Hội nuôi cá nước lạnh tỉnh Lào Cai) trong năm 2016 và 2017.

Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ chương trình Liên minh Sinh kế Xanh, với sự hỗ trợ tài chính từ Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Hà Lan (IUCN Hà Lan).
... See MoreSee Less

View on Facebook
People and Nature Reconciliation | Office: 24 H2, Khu do thi moi Yen Hoa
Yen Hoa quarter, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Phone: ++8424 3556-4001 | Fax: ++8424 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn