Welcome to our homepage

PanNature is a Vietnamese not-for-profit organization dedicated to protecting and conserving diversity of life and improving human well-being in Vietnam by seeking, promoting and implementing feasible, nature-friendly solutions to important environmental problems and sustainable development issues.

PanNature sets five primary goals for its efforts as follows:

  • Promoting good governance of natural resources
  • Raising public awareness
  • Fostering participation and transparency of public policies
  • Widening our reach and impacts
  • Strengthening organizational capacity

On Facebook:

TẬP HUẤN BÁO CHÍ: KHAI THÁC ĐỀ TÀI BUÔN BÁN ĐVHD 🦌🐘

Nhằm nâng cao chất lượng thông tin về vấn đề buôn bán động vật hoang dã, trong hai ngày 14-15/9/2019, #PanNature đã phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức chương trình Tập huấn Khai thác đề tài buôn bán ĐVHD.

Tham dự tập huấn có 30 phóng viên trẻ hoạt động trong mảng điều tra ở các cơ quan báo chí thường trú tại TP. HCM, cùng các chuyên gia, cán bộ bảo tồn, cứu hộ động vật hoang dã.

Thông tin chi tiết và tài liệu tập huấn: nature.org.vn/vn/2019/09/tap-huan-bao-chi-khai-thac-de-tai-buon-ban-dvhd/
... See MoreSee Less

View on Facebook
People and Nature Reconciliation | Office: 24 H2, Khu do thi moi Yen Hoa
Yen Hoa quarter, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Phone: ++8424 3556-4001 | Fax: ++8424 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn