Welcome to our homepage

PanNature is a Vietnamese not-for-profit organization dedicated to protecting and conserving diversity of life and improving human well-being in Vietnam by seeking, promoting and implementing feasible, nature-friendly solutions to important environmental problems and sustainable development issues.

PanNature sets five primary goals for its efforts as follows:

  • Promoting good governance of natural resources
  • Raising public awareness
  • Fostering participation and transparency of public policies
  • Widening our reach and impacts
  • Strengthening organizational capacity

On Facebook:

3 days ago

People and Nature Reconciliation

PanNature chia sẻ quan điểm cùng Mạng lưới sông ngòi Việt Nam Vietnam Rivers Network. Chúng tôi sẽ không tham gia các cuộc tham vấn chính thức nằm trong khuôn khổ thủ tục PNPCA cho dự án Pak Lay. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ theo dõi sát sao diễn biến, tình hình xung quanh dự án này và bình luận khi cần thiết.Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam (VRN) và các thành viên của Mạng lưới quyết định không tham gia các buổi họp tham vấn về xây dựng đập thủy điện Pak Lay do MRC tổ chức tại Viêng Chăn, CHDCND Lào vào ngày 20 tháng 9 năm 2018 vì những lý do:
– Chính phủ Lào đã không tôn trọng các ý kiến tham vấn đóng góp của các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư sinh sống tại khu vực hạ lưu khi xây dựng đập thủy điện Xayaburi, Don Sahong và Pak Beng.
– Báo cáo đánh giá tác động xuyên biên giới môi trường và xã hội của đập thủy điện Pak Lay đã sử dụng lại khoảng 90% nội dung của bản báo cáo đánh giá tác động xuyên biên giới môi trường và xã hội thủy điện của đập Pak Beng.
– Chính phủ Lào vẫn giữ quan điểm tiếp tục xây dựng các đập thủy điện tại Lào bằng mọi giá bất chấp các hệ lụy xấu gây ảnh hưởng tới hệ sinh thái của sông Mê Công và tác động xấu tới sinh kế của người dân sống ở hạ lưu sông Mê Công.
vrn.org.vn/thong-cao-bao-chi-ve-viec-tay-chay-tham-van-dap-thuy-dien-pak-lay-tai-vieng-chan-chdcn...
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

People and Nature Reconciliation

English below
Sáng ngày 31/8, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (#PanNature) chào đón đại diện Tổ chức Con người và Rừng (#RECOFTC) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (#WWF) đến thăm và làm việc tại văn phòng PanNature.

Buổi làm việc xoay quanh 4 nội dung cơ bản trong khuôn khổ dự án Tiếng nói vì rừng Mê Công (#V4MF), bao gồm rà soát kế hoạch thực hiện năm 2; xác định các vấn đề kỹ thuật, tài chính, vận hành dự án; đề xuất thay đổi và điều chỉnh cần thiết và cập nhật hoạt động khác của dự án.
-------
On this August 31st, People and Nature Reconciliation (PanNature) welcomes representatives from the Center for People and Forest (RECOFTC), World Wildlife Fund (WWF) to visit and attend a meeting at PanNature's office.

This meeting focuses on 4 main contents under Voices for Mekong Forest (V4MF) including reviewing status of year-2 work plan implementation; identifying technical, financial, and operational issues that might affect work plan implementation; discussing change and revision needed; last but not least updating on other project's activities.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

People and Nature Reconciliation

[English below]

Tọa đàm: “Bình đẳng giới và hòa nhập xã hội trong Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (#FLEGT): Triển vọng và ý nghĩa chính sách” diễn ra vào ngày 30/8, tại Hà Nội là sự kiện nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếng nói của các tổ chức ngoài công lập nhằm cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Kông” (#V4MK) do RECOFTC, PanNature, WWF phối hợp thực hiện tại Việt Nam với sự tài trợ của Liên minh Châu Âu.

Mục tiêu của tọa đàm:
(i) Xác định các vấn đề giới và xã hội liên quan đến Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT-VPA) cần được giải quyết.
(ii) Xác định các hoạt động qua đó các vấn đề giới và xã hội trong VPA-FLEGT của Việt Nam đã (và có thể) được giải quyết.
(iii) Xác định cơ hội, thách thức và cách thức để lồng ghép nhiều hơn các hoạt động giải quyết các vấn đề giới và xã hội trong FLEGT VPA.

Tài liệu hội thảo: nature.org.vn/vn/2018/08/binh-dang-gioi-va-hoa-nhap-xa-hoi-trong-flegt/

-------
Gender Equality and Social Inclusion in FLEGT

The seminar on Gender Equality and Social Inclusion in Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT): Policy Prospects and Implications took place on August 30, in Hanoi. The event is a part of the project Strengthening Non-state actors’ Voices for Improved Forest Governance in the Mekong Region (EU-NSA Mekong) funded by the European Union, jointly implemented by The Center for People and Forests (RECOFTC), People and Nature Reconciliation (PanNature) and World Wildlife Fund (WWF) in Vietnam.

The objectives of this seminar are to:

(i) identify gender and social issues to be addressed in relation to FLEGT VPA,
(ii) identify activities through which gender and social issues have been (and can be) addressed in Vietnam’s FLEGT VPA, and
(iii) identify opportunities challenges, and pathways to greater integration of activities that addresses gender and social issues in FLEGT VPA.
Attending the event were a total of 25 representatives from EU Delegation in Vietnam, VnForest, VNFF and non-profit organisations.
... See MoreSee Less

View on Facebook

3 weeks ago

People and Nature Reconciliation

Hội thảo "Thúc đẩy các tổ chức xã hội tham gia hiệu quả thực hiện Chương trình REDD+ Bắc Trung Bộ" đang diễn ra từ ngày 27-29/8/2018 tại thành phố Đà Nẵng.

Đây là sự kiện do Trung tâm vì sự Phát triển nông thôn bền vững (#SRD) và Trung tâm Con người và Thiên nhiên (#PanNature) phối hợp tổ chức trong khuôn khổ các tài trợ cho TCXH khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, thông qua tổ chức ANSAB (Nepal), của Quỹ Đối tác Carbon Rừng (FCPF) giai đoạn 2018-2019. Các tài trợ này nhằm tăng cường năng lực và sự tham gia của TCXH địa phương, thúc đẩy quản trị rừng và thực hiện hiệu quả hoạt động REDD+ theo thỏa thuận giữa FCPF và các quốc gia tham gia.

Một trong những thiết kế cốt lõi của Chương trình FCPF/REDD+ Bắc Trung Bộ của Việt Nam giai đoạn 2018-2025 là nghiên cứu xây dựng và thực hiện Kế hoạch chia sẻ lợi ích (BSP) thông qua Tiếp cận quản lý rừng phối hợp và thích ứng (ACMA) dưới hình thức các mô hình Hội đồng quản lý rừng (HĐQLR).

Để đảm bảo có sự phối hợp thực tế giữa các chủ thể lâm nghiệp (chủ rừng) và cộng đồng địa phương (sống dựa vào rừng), giải quyết hiệu quả các nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng, cải thiện sinh kế và thu nhập của hộ gia đình, tại Hội thảo này, PanNature đã gợi ý sự tham gia của các TCXH và thúc đẩy thảo luận các nội dung sau::

1️⃣ ️HĐQLR, hay hợp tác QLBVR, được xem là cách tiếp cận thực tế, vậy mô hình này phù hợp trong bối cảnh, hoàn cảnh, điều kiện thực tiễn nào của địa phương các tỉnh Bắc Trung Bộ? hoặc, địa bàn như thế nào thì phù hợp cho thành lập HĐQLR?

2️⃣ HĐQLR nên thế nào thì mới có thể bảo hộ, thúc đẩy, đảm bảo quyền tiếp cận đất, rừng và dịch vụ môi trường rừng của hộ gia đình trên thực tiễn? (thành phần/cơ cấu, thẩm quyền, năng lực,…)

️️3️⃣ Làm thế nào để lợi ích (tiền, vật chất, tri thức) đến được cộng đồng tham gia một cách thực tế và có thể duy trì bền vững nhất? Cần cơ chế hoặc công cụ nào hỗ trợ?

Kết quả từ thảo luận này sẽ là khởi đầu cho các đánh giá và tham vấn tiếp theo của TCXH về thiết kế, thực hiện BSP/ACMA và giám sát quản trị rừng cho Chương trình FCPF/REDD+ sẽ thực hiện trong thời gian tới.
... See MoreSee Less

View on Facebook
People and Nature Reconciliation | Office: 24 H2, Khu do thi moi Yen Hoa
Yen Hoa quarter, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Phone: ++8424 3556-4001 | Fax: ++8424 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn