Welcome to our homepage

PanNature is a Vietnamese not-for-profit organization dedicated to protecting and conserving diversity of life and improving human well-being in Vietnam by seeking, promoting and implementing feasible, nature-friendly solutions to important environmental problems and sustainable development issues.

During the period of 2011 – 2015, PanNature sets five primary goals for its efforts as follows:

  • Promoting good governance of natural resources
  • Raising public awareness
  • Fostering participation and transparency of public policies
  • Widening our reach and impacts
  • Strengthening organizational capacity

On Facebook:

Hội thảo: "Đánh giá 05 năm thực hiện chủ trương, chính sách và pháp luật khoáng sản diễn" đã ra vào sáng 15/9, tại Hà Nội.
Quý vị quan tâm tham khảo các bài tham luận tại đây: nature.org.vn/vn/2017/09/hoi-thao-danh-gia-05-nam-thuc-hien-chu-truong-chinh-sach-va-phap-luat-kh...
... See MoreSee Less

View on Facebook

Tiếp nối thành công đợt 1, #PanNature triển khai Chương trình HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU đợt 2 tại hiện trường huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La trong thời gian từ tháng 10/2017 tới tháng 12/2017.
Các bạn sinh viên, nghiên cứu sinh, đồng nghiệp quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây: nature.org.vn/vn/2017/09/ho-tro-nghien-cuu-cho-sinh-vien-nghien-cuu-sinh-nam-2017-dot-2/
Thông tin về chương trình đợt 1: nature.org.vn/vn/2017/09/pannature-ho-ho-tro-thuc-tap-sinh/
Bên dưới là một số hình ảnh văn phòng hiện trường tại thị trấn Vân Hồ, Sơn La và hoạt động đợt 1.
#nghiencuusinh #sinhvien #VanHo #SonLa #KBTTNXuanNha
... See MoreSee Less

View on Facebook

#PanNature vừa xuất bản "#BTCS số 24: RẤT CẦN LUẬT RIÊNG VỀ KHÔNG KHÍ SẠCH" bàn về chính sách quản lý môi trường không khí ở Việt Nam. Nhiều tác giả trong Bản tin cho rằng cần có một bộ luật riêng để có đủ không gian về mặt chính sách cho vấn đề ô nhiễm không khí.
Các giải pháp về chính sách cần có sự tham gia của giới khoa học với vai trò dẫn dắt nhằm:
(i) cung cấp những hiểu biết chuyên môn về tác động từ các hoạt động của con người gây ra các sự cố, biến cố môi trường có ảnh hưởng lên sức khỏe;
(ii) ứng dụng công nghệ, xây dựng các mạng lưới giám sát chất lượng không khí phù hợp nhằm hỗ trợ các quyết định về mặt chính sách kiểm soát phát thải và tăng cường kiến thức khoa học về ô nhiễm không khí.
#onhiemkhongkhi #bantinchinhsach #khongkhisach
nature.org.vn/vn/2017/09/ban-tin-chinh-sach-so-24-rat-can-luat-rieng-ve-khong-khi-sach/
... See MoreSee Less

View on Facebook

LIVE: TỌA ĐÀM| CÁC DỰ ÁN BOT: CHÍNH SÁCH VÀ GIẢI PHÁP
Diễn giả:
- Nhóm chuyên gia pháp lý: Ls. Nguyễn Tiến Lập, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); Ls. Trương Thanh Đức, Chủ tịch HĐTV C/Ty Luật BASICO, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC; Ls. Hoàng Ngọc Giao, Công ty Luật Hoàng Giao & Cộng sự.
- Nhóm Doanh nghiệp và hiệp hội DN: Mr Nguyễn Việt Bắc, Giám đốc Công ty TAVIBA; Mr Bùi Danh Liên, Chủ tịch Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội; Mr Phạm Ngọc Hùng, Phó chủ tịch Quỹ Chống hàng giả.
- Nhóm tư vấn cao cấp và chuyên gia thể chế: TS Lê Đăng Doanh, Chuyên gia kinh tế; TS.Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính, Cố vấn cao cấp Ngân hàng Vietbank: TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
... See MoreSee Less

TRỰC TIẾP - TỌA ĐÀM KHOA HỌC: CÁC DỰ ÁN BOT - CHÍNH SÁCH & GIẢI PHÁP

View on Facebook
People and Nature Reconciliation | Office: 24 H2, Khu do thi moi Yen Hoa
Yen Hoa quarter, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Phone: ++8424 3556-4001 | Fax: ++8424 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn