Welcome to our homepage

PanNature is a Vietnamese not-for-profit organization dedicated to protecting and conserving diversity of life and improving human well-being in Vietnam by seeking, promoting and implementing feasible, nature-friendly solutions to important environmental problems and sustainable development issues.

During the period of 2011 – 2015, PanNature sets five primary goals for its efforts as follows:

  • Promoting good governance of natural resources
  • Raising public awareness
  • Fostering participation and transparency of public policies
  • Widening our reach and impacts
  • Strengthening organizational capacity

On Facebook:

PanNature kêu gọi hồ sơ cho chương trình HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU TẠI HIỆN TRƯỜNG đợt 1 năm 2018.

- Đối tượng: Sinh viên năm cuối, học viên cao học, nghiên cứu sinh các chuyên ngành liên quan đến các chủ đề nghiên cứu dưới đây.
- Thời gian hỗ trợ nghiên cứu: kéo dài từ 01-03 tháng, tùy theo nội dung nghiên cứu và thảo luận giữa hai bên. Đợt 1 tính từ tháng 3/2018 tới tháng 5/2018.
- Địa bàn nghiên cứu: Mai Châu (Hòa Bình), Vân Hồ, Mộc Châu (Sơn La), bao gồm Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha, Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò và các xã vùng đệm của hai khu bảo tồn này.
- Số lượng nghiên cứu được hỗ trợ: 2-3 nghiên cứu
- Các chủ đề nghiên cứu

Chủ đề ưu tiên:

1. Điều tra đa dạng sinh học và sinh thái rừng tại các khu vực rừng do cộng đồng quản lý tại huyện Vân Hồ
2. Các biện pháp lâm sinh phục vụ công tác phục hồi sinh thái rừng

Các chủ đề khác:

1. Quản lý và sử dụng bền vững lâm sản ngoài gỗ
2. Các mô hình quản lý, bảo vệ rừng của cộng đồng (bao gồm quản lý rừng cộng đồng, phối hợp quản lý rừng đặc dụng)
3. Phát triển sinh kế cộng đồng bền vững gắn với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
4. Kiến thức bản địa trong quản lý và sử dụng tài nguyên rừng
5. Ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cộng đồng vùng cao

- Các hỗ trợ từ PanNature:

🎓Học bổng nghiên cứu nhằm hỗ trợ chi trả các chi phí đi lại, ăn ở và thực hiện các hoạt động nghiên cứu tại hiện trường
📚Thông tin, tài liệu, dữ liệu về chủ đề nghiên cứu
👍Hướng dẫn, định hướng chuyên môn. Trong trường hợp có yêu cầu, PanNature sẽ cử cán bộ đồng hướng dẫn đề tài.
📲Liên hệ, hậu cần với các cơ quan, cộng đồng ở địa bàn
🏡Nơi ăn ở, làm việc ở địa bàn
🚲Hỗ trợ phương tiện đi lại tại chỗ tại địa bàn nghiên cứu

- Hồ sơ bao gồm:
1. Thư bày tỏ nguyện vọng, nêu rõ chủ đề nghiên cứu, thời gian thực hiện tại hiện trường và nhu cầu hỗ trợ.
2. Đề cương nghiên cứu tóm tắt (2-3 trang)
3. Khung báo cáo kết quả dự kiến của nghiên cứu (1- 2 trang)
4. Sơ yếu lý lịch (CV)

Hồ sơ xin vui lòng gửi qua email đến:

Chị Nguyễn Thái Hằng
Email: thaihang@nature.org.vn

Thời hạn cuối nhận hồ sơ: 15/03/2018

Để biết thêm thông tin, mời quý vị truy cập:
nature.org.vn/vn/2018/02/ho-tro-nghien-cuu-cho-sinh-vien-nghien-cuu-sinh-nam-2018-dot-1/
... See MoreSee Less

View on Facebook

Chúc mừng Năm Mới!

Happy New Year of the Dog!
... See MoreSee Less

View on Facebook

Chuẩn bị đón Tết - Hãy cùng chúng tôi chia sẻ thông điệp bảo vệ thiên nhiên và các loài động vật hoang dã. ... See MoreSee Less

Săn bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã đang làm cạn kiệt những khu rừng, vườn quốc gia và khu bảo tồn ở Việt Nam. Thói quen sử dụng các sản phẩm ...

View on Facebook

Từ ngày 30/01 đến 02/02/2018, tại Phiên họp lần thứ 17 tổ chức tại Paris (CF-17), Quỹ đối tác Carbon lâm nghiệp (FCPF) đã xem xét và thông qua Nghị quyết số CFM/17/2018/2; đưa Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPD-NCC) vào danh mục, và ủy thác cho Ngân hàng Thế giới đàm phán cụ thể Thỏa thuận tài trợ với Việt Nam theo cơ chế chi trả dựa trên kết quả giai đoạn 2018-2025. Với nỗ lực này, Việt Nam trở thành nước đầu tiên của Châu Á và là nước thứ bảy trên thế giới được tham gia Chương trình Đối tác Các-bon do Ngân hàng Thế giới quản lý. Sáng kiến này sẽ giúp Việt Nam từng bước thực kiện cam kết của Hiệp định Paris về chống BĐKH (2016) và Chương trình quốc gia về REDD+ đến 2030.

Đại diện PanNature được mời tham gia đoàn Việt Nam trình bày và bảo vệ văn kiện ERPD-NCC tại phiên họp CF-17, và mong đợi chương trình này sẽ triển khai hiệu quả Tiếp cận quản lý phối hợp, thích ứng (ACMA) trong REDD+, thúc đẩy quản lý, bảo tồn rừng bền vững gắn liền với chia sẻ lợi ích công bằng cho cộng đồng địa phương và các bên tham gia.

Thông tin thêm tại:
www.mard.gov.vn/Pages/quy-cac-bon-cua-ngan-hang-the-gioi-da-thong-qua-chuong-trinh-giam-phat-thai...

www.forestcarbonpartnership.org/CF17
... See MoreSee Less

View on Facebook

Theo kết quả đánh giá của Chỉ số quản trị tài nguyên (NRGI) 2017, đa số chính phủ các quốc gia chưa quản lý, kiểm soát chặt chẽ lĩnh vực dầu khí và khai thác khoáng sản. 66 quốc gia được đánh giá là hạn chế, yếu kém hoặc thất bại trong quản trị ngành công nghiệp khai thác của quốc gia. Chưa tới 20% trong tổng số 81 quốc gia được đánh giá đạt được kết quả tốt hoặc đạt yêu cầu trong quản trị ngành công nghiệp khai thác.

Chỉ số Quản trị Tài nguyên của Việt Nam xếp ở mức trung bình toàn cầu là 48/100. Trong đó chỉ số tốt nhất là môi trường thuận lợi với điểm số 59/100 và kém nhất là quản lý nguồn thu với số điểm 30/100.

Mời quý vị tham khảo bản đầy đủ của Chỉ số Quản trị tài nguyên 2017 tại đây: nature.org.vn/vn/2018/01/chi-so-quan-tri-tai-nguyen-2017/

#EITI #khoángsản #Quảntrịtàinguyên #PanNature
... See MoreSee Less

View on Facebook
People and Nature Reconciliation | Office: 24 H2, Khu do thi moi Yen Hoa
Yen Hoa quarter, Cau Giay district, Hanoi, Vietnam
Phone: ++8424 3556-4001 | Fax: ++8424 3556-8941 | Email: contact@nature.org.vn